05 sty 2017
VAT-15a

Rozliczenia kwartalne VAT w 2017

1 stycznia 2017 roku Ministerstwo Finansów znacznie ograniczyło możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT przez przedsiębiorców. Z tej formy mogą korzystać tylko nieliczni podatnicy.
24 gru 2016
Prawo-1b

Indywidulane interpretacje podatkowe

Polskie prawo podatkowe należy do jednych z najbardziej skomplikowanych systemów na świecie. Polskie podatki ujęte są w 27 ustawach, do których wydano tysiące rozporządzeń. Stosowanie prawa w praktyce może przynosić wiele problemów.
15 gru 2016
prac-2

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?  Dla nowego przedsiębiorcy istotne jest też zaznajomienie się z podstawowymi definicjami i regulacjami, które znajdują się w ustawach: o podatku od osób fizycznych (PDOF), o podatku od towarów i usług (VAT), Ordynacja Podatkowa.
15 gru 2016
spolka-zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest instytucją kodeksu spółek handlowych, która została wyposażona w osobowość prawną, a jej głównym celem jest dochodowość. W przeciwieństwie do spółek osobowych podstawą jej istnienia jest kapitał, a do powstania spółki wystarczy wola tylko jednego udziałowca.
14 gru 2016
rachunek-bankowy

Rachunek bankowy w działalności gospodarczej

Posiadanie rachunku bankowego jest obowiązkiem przedsiębiorcy Założenie nowego przedsiębiorstwa wiąże się z otwarciem rachunku bankowego, który będzie stanowił podstawę do rozliczeń z innymi podmiotami zarówno prywatnymi jak i organami administracji publicznej. Ten obowiązek wydaję się stosunkowo przyjemnym dodatkiem do formalności, które trzeba spełnić w związku z „rozkręcaniem“ nowego biznesu.
24 cze 2016
barter

Barter a podatki

Umowa barterowa, czyli umowa wymiany dóbr odbywa się za obustronnym przekazaniem towaru lub usługi z wyłączeniem środków pieniężnych. Fakt, że odbywa się ona bez użycia pieniądza powoduje, że jest popularną formą rozliczeń w wymianie międzynarodowej, ale również na polskim rynku wielu przedsiębiorców decyduje się na tę formę.
28 wrz 2014
Koncesja

Koncesje i licencje

Informacje ogólne Rozpoczynając działalność gospodarczą należy rozpatrzyć kwestie ewentualnych zgód związanych ze sprzedażą towarów lub usług. Niektóre rodzaje działalności wymagają od przedsiębiorcy uzyskania pozwolenia państwa.
15 wrz 2014
spolka-cywilna

Spółka cywilna

Co to jest spółka cywilna? Spółka cywilna w świetle publicznego prawa gospodarczego to jednostka organizacyjna, która działa na podstawie umowy cywilnoprawnej między wspólnikami. Na podstawie umowy spółki cywilnej wspólnicy postanawiają dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej tym celem jest osiąganie zysku.
15 wrz 2014
spółka-jawna

Spółka jawna

Co to jest spółka jawna? Spółka jawna jest bardziej rozwiniętą formą spółki cywilnej, często jej następstwem. Podobnie jak w przypadku spółki cywilnej zrzesza ona dwóch lub więcej wspólników, których łączy wspólny cel. Tak jak w spółce cywilnej współwłaściciele odpowiadają całym swym majątkiem, ale w odróżnieniu od umowy spółki cywilnej istnieje wyklarowany majątek firmowy oraz inna … Continue reading →Spółka jawna
Scroll Up