26 wrz 2017
JPK-870

Jak dostarczyć JPK?

 Typy (struktury) Jednolitego Pliku Kontrolnego Przypomnijmy, w Jednolitym Plik Kontrolnym można wyróżnić struktury i podzielić te struktury na dwie grupy w zależności od wymaganego przez ustawodawcę trybu udostępniania.
Scroll Up