24 cze 2014
faktura-koncowa-1

Metoda kasowa prowadzenia księgowości

Metody rozliczania transakcji Podatnicy prowadzący księgowość uproszczoną (stosując KPiR) mają możliwość rozliczenia kasowego lub memoriałowego – w zależności od dokonanego wyboru. Po wyborze jednej z metod podatnik powinien konsekwentnie przestrzegać warunków grupowania transakcji w dany sposób.
24 cze 2014
Podatki-1

Metoda memoriałowa prowadzenia księgowości

Metody rozliczania transakcji Podatnicy prowadzący księgowość uproszczoną (stosując KPiR) mają możliwość rozliczenia kasowego lub memoriałowego – w zależności od dokonanego wyboru. Po wyborze jednej z metod podatnik powinien konsekwentnie przestrzegać warunków grupowania transakcji w dany sposób.
19 sty 2014
Spis-z-natury

Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności

Kiedy należy dokonać spisu z natury? Podatnicy są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury w następujących przypadkach: na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, w przypadku zmiany wspólnika lub zmiany proporcji udziałów wspólników, likwidacji działalności.
Scroll Up