23 gru 2016
PIT-4R

Deklaracja PIT-4R

Jak i do kiedy wypełnić druk PIT-4R Deklaracja PIT-4R przekazywana jest do Urzędu Skarbowego celem przekazania danych o zaliczkach na podatek dochodowy podatników rozliczanych przez osobę trzecią (płatników).
12 gru 2016
Podatki-8a

Kwota wolna od podatku w 2017 roku

W dniu 29 listopada została uchwalona ustawa  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1926). W art. 1 ustawy wprowadzono zmiany w wysokości i sposobie wyliczania kwoty wolnej od podatku
28 paź 2015
taxweb faktury i księgowość

Umowa o pracę – omówienie

Umowa o pracę zobowiązuje obie strony, czyli pracownika i pracodawcę, do wypełniania względem siebie określonych obowiązków. Każdej ze stron umowy przysługują też pewne przywileje. Typy umów o pracę są zaś różne. 
01 paź 2015
akta

Akta osobowe – obowiązki pracodawcy

Zatrudnianie pracowników wiąże się z obowiązkiem przetrzymywania i strzeżenia danych osób, z którymi przedsiębiorca zawiera umowy. Ten obowiązek ciąży na każdym przedsiębiorcy, który zatrudnia osoby fizyczne – bez względu na rodzaj działalności gospodarczej czy typ umowy.
Scroll Up