30 mar 2017
Majatek-5a

Skrócony okresu amortyzacji dla używanych środków trwałych

Ujęcie w ewidencji środków trwałych  Aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od urządzenia wykorzystywanego  firmie niezbędne jest ujęcie go w ewidencji środków trwałych firmy. Jednak, najpierw należy ustalić wartość początkową takiego urządzenia. Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego jest zależy od formy nabycia go przez firmę. Może to być między innymi cena nabycia lub wartość rynkowa. 
15 lut 2015
Majatek-15

Liniowa metoda amortyzacji środka trwałego

Amortyzacja liniowa to najczęstsza metoda amortyzacji. Jest ona dobrze dopasowana do rzeczy, które zużywają się w miarę równomiernie w czasie całego okresu używania. By najlepiej korzystać z zalet amortyzacji liniowej należy zastanowić się nad okresem użytkowania konkretnej rzeczy.
09 lut 2015
Majatek-16

Metoda degresywna amortyzacji środka trwałego

Wprowadzenie Amortyzacja degresywna jest metodą dopasowaną do środków, których wydajność spada wraz z użytkowaniem. Amortyzacja degresywna opiera się na założeniu, iż zużycie środka trwałego, a zwłaszcza zmniejszenie jego wartości, w początkowym okresie używania następuje szybciej niż w następnych okresach.
Scroll Up