15 gru 2016
Budowlane

Faktury za usługi budowlane w 2017 roku

Nowe zasady wystawiania faktur VAT za wykonane usługi budowlane obowiązujące w 2017 roku Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorca będący czynnym płatnikiem VAT, który świadczy usługi budowlane, może zafakturować swoje usługi na 3 różne sposoby.
30 lis 2016
VAT-15a

Mały podatnik VAT. Metoda kasowa.

Co to jest Mały Podatnik VAT? Mały podatnikiem są podmioty będące podatnikami podatku VAT: których wartość sprzedaży nie przekroczyła limitu od stycznia do grudnia równowartości 1 200 000 EUR, u których łączna kwota przychodów uzyskanych z tytułu prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w … Continue reading →Mały podatnik VAT. Metoda kasowa.
22 maj 2016
vat-marza

System VAT marża

Kto może skorzystać z systemu VAT marża? Z systemu faktura VAT marża mogą korzystać podatnicy, którzy: wykonują czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, wykonują usługi turystyki.
12 sty 2016
VAT-4a

Zwolnienie z VAT – uprawnieni, praw i obowiązki

  Zwolnienie podmiotowe – limit sprzedaży Zwolnienie z podatku VAT o charakterze podmiotowym przysługuje podatnikom w odniesieniu do sprzedaży nieprzekraczającej łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (do końca 2016 roku kwota ta wynosiła 150 000 zł). W art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wskazano, iż do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli … Continue reading →Zwolnienie z VAT – uprawnieni, praw i obowiązki
15 lut 2014
vat

Podstawa zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności

Rodzaje działalności zwolnione z VAT Z podatku VAT zwolnieni są przedsiębiorcy/osoby wykonujący: dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu … Continue reading →Podstawa zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
Scroll Up