15 Gru 2016

Jednoosobowa działalność gospodarcza

taxweb serwis on-line do faktur

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? 

Dla nowego przedsiębiorcy istotne jest też zaznajomienie się z podstawowymi definicjami i regulacjami, które znajdują się w ustawach: o podatku od osób fizycznych (PDOF), o podatku od towarów i usług (VAT), Ordynacja Podatkowa.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest formą prowadzenia przedsiębiorstwa, która zaadresowana jest przede wszystkim do osób, których biznes nie uwzględnia konieczności wchodzenia w spółkę z innymi osobami oraz zaciągania dużych zobowiązań. Na tę formę prowadzenia przedsiębiorstwa decydują się najczęściej mikro i mali przedsiębiorcy, którzy dopiero wchodzą na rynek.

 

Kiedy wybrać tę formę?

Jednoosobowa działalność gospodarcza stanowi dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na łatwym i szybkim zarządzaniu swoją firmą. Ta forma skierowana jest do osób, które chcą lub muszą radykalnie minimalizować koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że całą firmą zarządza tylko jedna osoba dużo łatwiejsze staje się podejmowanie decyzji – nie wymagają one sporządzania protokołów z zebrań wspólników, które często powiązane są ze żmudnymi negocjacjami nad spornymi kwestiami.

Jednoosobowa firma może skorzystać również z wielu przywileji, jakie daje prawo. Do najważniejszych praw przedsiębiorcy należą:

 • możliwość korzystania z księgi przychodów i rozchodów, a nie tylko z pełnej księgowości – ta możliwość powoduje dużą oszczędność na usługach księgowych. Co więcej przedsiębiorca może skorzystać z usług tzw. e-księgowości, która dodatkowo minimalizuje koszty i ułatwia załatwianie spraw urzędowych,
 • możliwość korzystania z preferencyjnych warunków rozliczania z ZUS – osoby, które po raz pierwszy stają się przedsiębiorcą mogą skorzystać z obniżonych stawek opłacanych na ubezpieczenie społeczne czy ubezpieczenie zdrowotne,
 • brak obowiązku korzystania z Krajowego Rejestru Sądowego przy zakładaniu przedsiębiorstwa i w związku ze zmianami danych, dzięki temu właściciel firmy oszczędza na kosztach takich jak opłaty skarbowe.

 

Plusy jednoosobowej działalności gospodarczej

 • przedsiębiorca jest swoim szefem i wszelkie decyzje podejmuje sam,
 • niskie koszty działalności,
 • szybkie i łatwe założenie,
 • mniej formalności urzędowych,
 • szeroki wybór form opodatkowania,
 • najlepsza forma dla agentów i wolnych zawodów,
 • dla VAT-owców szeroka możliwość odliczeń np. koszty remontu.

 

Minusy jednoosobowej działalności gospodarczej

 • nikt nie da przedsiębiorcy urlopu i nie podejmie za niego ważnej decyzji,
 • odpowiedzialność całym swym majątkiem za straty i zobowiązania.

 

Podstawy prawne

Najważniejsze postanowienia i regulacje dotyczące zakładania, prowadzenia, zawieszania i likwidacji jednoosobowej działalności zostały ujęte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.). W tym akcie prawnym określone są prawa i obowiązki przedsiębiorcy, ale też obowiązki organów i urzędników względem przedsiębiorcy.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up