28 Lut 2018

Składki ZUS w 2018 roku

taxweb serwis on-line księgowości

W 2018 roku zmieniła się wysokość minimalnych składek ubezpieczeniowych ZUS, do odprowadzania których co miesiąc zobligowani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

Wzrost wysokości minimalnych składek ubezpieczeniowych jest następstwem wzrostu w 2018 roku:

  • prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (z 4 252,00 zł w 2017 roku do 4 443,00 zł w 2018 roku), które jest bazą do wyliczenia minimalnych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli składek: emerytalnej, rentowej, wypadkowej, chorobowej oraz Funduszu pracy (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 2 665,80 zł w 2018 roku),
  • przeciętnego wynagrodzenia (z 4 404,17 zł w 2017 roku do 4739,91 zł w 2018 roku), które jest bazą do wyliczenia minimalnej składki  na ubezpieczenie zdrowotne (75% wartości przeciętnego wynagrodzenia, czyli 3 554,93 zł  w 2018 roku).

Minimalna wartość poszczególnych składek ubezpieczeniowych ZUS w roku bieżącym i poprzednim prezentuje się następująco.

Rodzaj składki

2017

2018

Mały ZUS*

Duży ZUSMały ZUS*Duży ZUS
Emerytalna117,12499,28122,98520,36
Rentowa48,00204,6250,40213,26
Chorobowa (dobrowolna)14,7062,6715,4465,31
Wypadkowa10,8046,0411,34**47,98**
Fundusz pracy-***62,67-***65,31
Składka zdrowotna297,28297,28319,94319,94
RAZEM (bez składki chorobowej)473,201 109,89504,661 166,76
RAZEM (ze składką chorobową)487,901 172,56520,101 232,07

*Wysokości składek dotyczą przedsiębiorców korzystających z tzw. 2-letniej ulgi dla nowych przedsiębiorców (podstawą wyliczenia składek jest 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, nie dotyczy to składki zdrowotnej).  

** Składka wypadkowa obowiązująca do dnia 31.03.2018 roku. Od dnia 1.04.2018 roku wartość składki wypadkowej będzie wynosić 44,51 zł (stopa procentowa składki zmieni się z 1,80% na 1,67%).

*** Przedsiębiorcy korzystający z tzw. ulgi 2-letniej nie opłacają składek na Fundusz pracy.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up