15 Wrz 2014

Spółka jawna

taxweb serwis on-line do faktur

Co to jest spółka jawna?

Spółka jawna jest bardziej rozwiniętą formą spółki cywilnej, często jej następstwem. Podobnie jak w przypadku spółki cywilnej zrzesza ona dwóch lub więcej wspólników, których łączy wspólny cel. Tak jak w spółce cywilnej współwłaściciele odpowiadają całym swym majątkiem, ale w odróżnieniu od umowy spółki cywilnej istnieje wyklarowany majątek firmowy oraz inna regulacja prawna – spółka jawna jest instytucją kodeksu spółek handlowych.

 

Uprawnienia wspólników

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę jawną, dotyczy to zarówno relacji z kontrahentami jak i organami państwowymi czyli administracją i sądami. W odróżnieniu od spółki cywilnej, wspólnik, który poczynił nakłady majątkowe ma prawo do corocznych 5% odsetek od wkładu kapitałowego i to nawet w sytuacji, gdy spółka ponosi straty. Dodatkowym uprawnieniem, korzystnym na tle spółki cywilnej, jest subsydiarna odpowiedzialność wspólników – wierzyciel najpierw zaspokaja się z majątku spółki dopiero potem z majątku osobistego wspólników.

 

Rejestracja spółki jawnej

Stworzenie spółki jawnej można podzielić na sześć etapów:

  1. Stworzenie umowy spółki – wspólnicy mają obowiązek stworzyć i podpisać umowę spółki. Ta czynność powinna być realizowana z udziałem notariusza. Pół procenta wartości wkładów wniesionych do spółki (pieniężnych i aportu rzeczowego) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
  2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – spółka jawna podlega rejestracji w KRS. Zgłoszenie polega na złożeniu formularza KRS-W1 i wpłaceniu opłat: 1000 złotych rejestracja, 400 złotych ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od czasu wprowadzenia tzw. jednego okienka założyciele jednocześnie wnioskują o wydanie numerów NIP i REGON.
  3. Wybór banku, który będzie prowadził rachunek przedsiębiorstwa.
  4. Wybór biura rachunkowego – w przypadku pełnej księgowości musi to być licencjonowany księgowy, natomiast przy wyborze księgi przychodów i rozchodów najlepszym wyborem jest wybór usług e-księgowości.
  5. Dodatkowe formalności w US i ZUS, związane z formularzami VAT-R i ZUS ZZA lub ZUA.
  6. Ewentualne zgłoszenia do inspekcji pracy, SANEPID-u i szkolenia z zakresu BHP.

 

Wady i zalety

ZaletyWady
Osobny podmiot prawaOsobista odpowiedzialność za straty
Wyczerpujące i konkretne regulacje prawneWiększy formalizm, wyższe koszty prowadzenia działalności niż w SC
Brak kapitału zakładowegoOgraniczone możliwości zbycia udziału
Subsydiarna odpowiedzialność z majątku wspólnikówNowy wspólnik odpowiada za wcześniejsze straty
Wspólnik ma prawo do zarzutów względem wierzycielaCoroczne sprawozdanie finansowe, związane z kosztami

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) określa zasady działania i likwidacji spółek jawnych, najważniejsze postanowienia znajdują się w art. 22 i dalszych. Istotna jest również znajomość ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, która określa zasady tworzenia oraz obowiązki sprawozdawcze.

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up