15 Gru 2016

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

taxweb serwis on-line księgowości

Czy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest instytucją kodeksu spółek handlowych, która została wyposażona w osobowość prawną, a jej głównym celem jest dochodowość. W przeciwieństwie do spółek osobowych podstawą jej istnienia jest kapitał, a do powstania spółki wystarczy wola tylko jednego udziałowca.

 

Władza nad spółką

Wraz powstaniem spółki (procedura prawie identyczna jak przy spółce cywilnej, z tą różnicą, że konieczna jest forma notarialna) czyli poprawnym wpisem do KRS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną – staję się nowym bytem prawnym. Od tego czasu zarząd nad spółką sprawują osoby wskazane przez udziałowców (chyba, że umowa stanowi inaczej).

Najważniejszymi organami są zgromadzenie wspólników i zarząd, dodatkowo można powołać Radę Nadzorczą lub Komisję Rewizyjną. Zgromadzenie wspólników stanowi najwyższą władzę, które w formie uchwał podejmuje kluczowe decyzje m.in. co do obsadzenia pozostałych organów. Zarząd natomiast pełni codzienną władzę nad bieżącymi sprawami spółki, w zarządzie musi zasiadać co najmniej jedna osoba.

Rada Nadzorcza musi zostać powołana, gdy kapitał zakładowy przekracza pół miliona złotych lub gdy jest więcej niż 25 wspólników oraz zawsze gdy spółka powstała w wyniku prywatyzacji lub z majątku Skarbu Państwa.

 

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę może założyć jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych, ale jedynym udziałowcem nie może być inna spółka z.o.o. Minimalny kapitał zakładowy to 5.000 złotych, a minimalny udział to 50 złotych. Udziały mogą być wnoszone w gotówce (wkład pieniężny) lub w rzeczach (aport rzeczowy). Udziały obowiązkowo zostają pokryte przed dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Umowa spółki obowiązkowo musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Czas między uzyskaniem osobowości prawnej, a podpisaniem aktu notarialnego określa się jako okres organizacyjny. Wtedy spółka ma obowiązek używać nazwy spółka z o.o. w organizacji. Założyciele mogą wówczas dokonywać czynności prawnych, ale za zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem.

Po uzyskaniu osobowości spółka działa już w normalnym trybie – przez zarząd, a odpowiedzialność związana jest z kapitałem zakładowym i majątkiem spółki.

 

Prawa i obowiązki wspólników

Każdy wspólnik ma prawo kontroli, czyli bezpośredniego wglądu do ksiąg i dokumentów spółki, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia w spółce Rady Nadzorczej albo Komisji Rewizyjnej prawo do indywidualnej kontroli przez wspólnika może być wyłączone lub ograniczone. Najważniejszym prawem wspólników jest prawo do zysku ze spółki czyli do dywidendy. Udziałowcy za straty odpowiadają jedynie do wysokości kapitału wpłaconego na rachunek spółki lub wartości aportu.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up