Brak zwrotu opakowania zwrotnego objętego kaucją – jak zaksięgować fakturę

W jaki sposób zaksięgować przychód

Na formularzu nowego przychodu (np. faktury VAT) w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać pozycję VAT W DACIE WYSTAWIENIA FAKTURY. Po zapisaniu dokument zostanie automatycznie zaksięgowany w Księgach rachunkowych.

taxweb serwis on-line księgowości

Usunięcie dokumentu spowoduje automatyczne usunięcie wpisów do ksiąg rachunkowych. Zapisanie zmian w trybie edycji powoduje również zmianę księgowania przychodu.

Typy dokumentów przychodowych księgowanych schematem księgowym

Schemat księgowy jest dostępny na formularzach dokumentów przychodowych:

 • Faktura VAT
 • Faktura VAT zaliczkowa
 • Faktura VAT końcowa

Sposób księgowania w księgach rachunkowych

 • Kwota netto (lub brutto, jeśli przedsiębiorca nie jest płatnikiem VAT) zostanie zapisana w KPiR w kolumnie nr 7 – WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I USŁUG z datą wpisaną na fakturze w polu DATA SPRZEDAŻY.
 • Kwota netto i VAT zostaną zarejestrowane w EWIDENCJI VAT SPRZEDAŻY z datą określoną w polu DATA WYSTAWIENIA.
 • Kwota netto i VAT zostaną zarejestrowane deklaracji VAT-7 z datą sprzedaży w zależności od wybranej stawki VAT na fakturze:
  • 23% – kwota netto w polu 19, VAT w polu 20,
  • 8% – kwota netto w polu 17, VAT w polu 18,
  • 5% – kwota netto w polu 15, VAT w polu 16,
  • 0% – kwota netto w polu 13.
Fakturę należy wystawić do 7-ego dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją. W sytuacji, gdy w umowie nie ma określonego terminu zwrotu opakowania, fakturę należy wystawiać nie później niż 60-ego dnia od dnia wydania opakowania.
Scroll Up