Dodawanie kontrahenta w karcie nowego przychodu

Krok 1 

W polu KONTRAHENT wybierz funkcję AKCJE > DODAJ NOWEGO. 

taxweb serwis on-line księgowości

 

Krok 2 – Zakładka NAZWA I ADRES

Po kliknięciu wyświetli się okno dodawania nowego kontrahenta.

taxweb serwis on-line księgowości

PAŃSTWO. Należy wybrać z listy kraj, w którym kontrahent posiada swoją siedzibę. Wybór państwa będzie miał wpływ na to, jakie schematy księgowe  będą dostępne do zarejestrowania transakcji z wybranym kontrahentem. Kraje można podzielić logicznie na 3 grupy:

 • POLSKA – dla kontrahentów z siedzibą w Polsce nie będą dostępne schematy księgowe dokumentujące transakcje wewnątrzwspólnotowe oraz związane z eksportem i importem towarów i usług.
 • KRAJE UE – dla kontrahentów z siedzibą w UE (poza Polską) z potwierdzonym NIP UE (z prefiksem kraju przed numerem NIP) udostępnione zostaną schematy księgowe pozwalające na rejestrowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE).
 • KRAJE Z POZA UE – dla kontrahentów z siedzibą poza krajami UE udostępnione zostaną schematy księgowe pozwalające na za rejestrowanie transakcji związanych z importem i eksportem towarów i usług.

TYP PODATNIKA. W polu TYP PODATNIKA należy wybrać z listy stosunek kontrahenta do podatku VAT.

Dla kontrahentów z siedzibą w Polsce dostępne są TYPY PODATNIKA:

 • Czynny podatnik VAT. Kontrahent nie jest osobą fizyczną lub prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).
 • Podatnik VAT zwolniony. Kontrahent jest zwolniony z rozliczania podatku VAT. Dla tego typu podatnika nie można na przykład wystawić faktury z odwrotnym obciążeniem podatku VAT oraz faktury ze schematem księgowym „VAT w dacie wystawienia faktury”.
 • Osoba fizyczna. Kontrahent nie jest firmą i nie prowadzi działalności gospodarczej. Dla tego typu podatnika nie można wystawić faktury z odwrotnym obciążeniem podatku VAT oraz faktury ze schematem księgowym „VAT w dacie wystawienia faktury”. System na bieżąco monitoruje limit 20 000 zł rocznie wystawionych faktur do osób fizycznych. Jeśli przedsiębiorca nie prowadzi działalności, która ustawowo wymaga rejestrowanie każdej transakcji bez limitu obrotów, do wartości tego limitu nie jest konieczne posiadanie kasy fiskalnej.

Dla kontrahentów z siedzibą w krajach UE (poza Polską) dostępne są TYPY PODATNIKA:

 • NIP UE. Numer NIP dla podatników zgłoszonych do centralnej ewidencji podatników biorących udział w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, numer powinien zostać potwierdzony w bazie VIES przed wystawieniem faktury do tego kontrahenta.
 • NIP. Podatnik VAT nie zgłoszony do bazy VIES.
 • Brak NIP. Podczas dodawania kontrahenta numer NIP nie jest wymagany.

Dla kontrahentów z siedzibą w krajach poza UE dostępne są TYPY PODATNIKA:

 • NIP. Kontrahent posiada w swoim kraju numer identyfikacyjny płatnika podatku od towarów i usług.
 • Brak NIP. Podczas dodawania kontrahenta numer NIP nie jest wymagany.

NIP. Wpisz NIP kontrahenta (jeśli go posiada) a następnie klikając w przycisk POBIERZ Z GUS system automatycznie uzupełni dane adresowe związane z kontrahentem. Możesz wypełnić pola z danymi ręcznie. Dane kontrahenta są niezbędne do wystawienia faktury.

ADRES EMAIL. Na podany adres email będą domyślnie wysyłane wiadomości z fakturami  kontrahenta funkcją WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.

KONTRAHENT JEDNORAZOWY. Po zaznaczeniu dane kontrahent będą zapisane w KATALOGU KONTRAHENTÓW, ale będzie on widoczny w katalogu dopiero po wybraniu filtra KONTRAHENCI JEDNORAZOWI.  

 

Krok 3 – Zakładka WARUNKI HANDLOWE

taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

FORMA PŁATNOŚCI. Wybrana forma płatności będzie domyślnie wybrana na formularzach nowych przychodów i wydatków powiązanych z kontrahentem.

TERMIN PŁATNOŚCI. Wybrana termin płatności będzie domyślnie wpisany na formularzach nowych przychodów i wydatków powiązanych z kontrahentem.

DANE RACHUNKU BANKOWEGO KONTRAHENTA. Dane o rachunku bankowym kontrahenta nie są wykorzystywane w systemie. Można je podać dla własnych potrzeb. Pola mogą zostać nie wypełnione.

RABAT. Podany rabat będzie zawsze domyślnie wpisywany do kolumny RABAT w sekcji POZYCJE FAKTURY  na nowej fakturze wystawianej kontrahentowi. 

TREŚĆ NA FAKTURZE. Na każdej fakturze można wpisać dodatkową treść w postaci uwag widocznych na fakturze. Za pomocą wybranego szablonu można sprawić, że na fakturze będzie zawsze, domyślnie wyświetlana treść przygotowana specjalnie dla tego kontrahenta. 

SZABLON WIADOMOŚCI. Po wystawieniu faktury można ją wygodnie wysłać kontrahentowi korzystając z funkcji WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. Za pomocą szablonu wiadomości można przygotować stały, powtarzalny tekst, bez konieczności wpisywania treści wiadomości za każdym razem. Wybór szablonu wiadomości spowoduje, że domyślnie będzie wyświetlana treść przygotowana specjalnie dla wybranego kontrahenta.

Scroll Up