Podpis na fakturze

Na wydrukach faktur może widnieć podpis osoby wystawiającej fakturę. Stosownych ustawień możesz dokonać w zakładce Ustawienia > Dokumenty > Podpis/Pieczątka.

 

 

Osoba podpisująca

Na fakturach może drukować się podpis właściciela serwisu lub osoby zalogowanej do serwisu. Wybór drugiej opcji jest przydatny w firmach, gdzie jest więcej osób uprawnionych do wystawiania faktur. Wyboru należy dokonać w polu Osoba podpisująca.

 

 

Typ podpisu

Wydruki faktur mogą być opatrzone zwykłym wydrukiem zawierającym imię i nazwisko lub skanem podpisu.

 

 

Wyboru opcji należy dokonać w polu Typ podpisu. W przypadki opcji Skan podpisu należy wgrać na serwer plik (JPG lub PNG) ze skanem osoby podpisującej.

 

 

Po zapisaniu zmian na wydrukach faktur będzie widniał podpis zgodnie z dokonanymi ustawieniami.

Przykład ze skanem podpisu

 
Uwaga. W celu zachowania integralności wystawionej faktury zmiana sposobu podpisywania faktur nie ma wpływu na faktury już wystawione. Aby dokonać zmiany w wydruku faktury już wystawionej, należy po zmianie sposobu podpisu fakturę wyedytować funkcją Modyfikuj i ponownie ją zapisać.

 

 

Scroll Up