Sprzedaż pojazdu jako środka trwałego

Aby zarejestrować zbyć pojazd firmowy widniejący w Ewidencji środków trwałych w systemie należy skorzystać ze schematu księgowania przychodu Sprzedaż pojazdu – środka trwałego.

W tym celu należy wystawić fakturę VAT (lub rachunek w przypadku podatników nie będących podatnikami VAT)  rejestrującą sprzedaż środka trwałego. Funkcja wywołująca proces wystawiania takiej faktury jest dostępna:

  • pod Rejestrem przychodów za pomocą funkcji „Nowy przychód” dostępnej w przycisku rozwijanym „Dodaj przychód”;
  • w Kokpicie (na stronie startowej serwisu) za pomocą przyciski „Dodaj nowy przychód”;
  • za pomocą funkcji „Sprzedaż” dostępnej pod kartą środka trwałego (Majątek > Rejestr środków trwałych > Nazwa środka trwałego).

Wybranie jednej z dwóch pierwszych metod spowoduje wywołanie kreatora dodawania nowego przychodu, gdzie w Kroku 1 kreatora należy wybrać typ przychodu – Sprzedaż pojazdu – środka trwałego oraz typ dokumentu. W Kroku 2 należy wypełnić formularz nowego przychodu, wybierając nazwę pojazdu – środka trwałego.

Wybranie trzeciej metody spowoduje wyświetlenie od razu formularza dodawania przychodu z wypełnionymi danymi dotyczącymi sprzedawanego pojazdu – środka trwałego.

Zapisanie dokumentu spowoduje:

  • wykreślenie pojazdu z Rejestru pojazdów (nie usunięcie);
  • wykreślenie pojazdu z Ewidencji środków trwałych (nie usunięcie);
  • jeśli środek trwały nie był do końca zamortyzowany (plan amortyzacji trwał i nie zostały wygenerowane wszystkie zaplanowane dla tego środka trwałego odpisy amortyzacyjne) to pozostałe odpisy amortyzacyjne (niezamortyzowana część) będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (do Rejestru wydatków zostanie dodany dowód wewnętrzny). W przypadku pojazdu – środka trwałego całkowicie zamortyzowanego takich dodatkowych kosztów nie będzie.
Scroll Up