Tag Archives: 2018

23 paź 2017

Zmiany w podatku dochodowym w 2018 roku

taxweb serwis on-line do faktur

Kwota wolna od podatku w 2018 roku

Według projektu, od 1 stycznia 2018 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie: 

  • 1.440 zł – dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 8.000 zł;
  • 1.440 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną według wzoru: 883,98 zł x (podstawa opodatkowania-8.000 zł)/5.000 zł dla podstawy opodatkowania w przedziale 8.000,01 – 13.000 zł;
  • 556,02 zł – dla podstawy opodatkowania w przedziale 13.000,01 zł – 85.528 zł;
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa opodatkowania-85.528 zł zł)/41.472 zł dla podstawy opodatkowania w przedziale 85.528,01 – 127.000 zł;
  • 0 zł – dla podstawy opodatkowania wyższej niż 127.000 zł.

 

Wyższe wynagrodzenia dla twórców w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. podniesiony zostanie limit 50% kosztów uzyskania przychodów, jaki mogą stosować twórcy z tytułu przeniesienia praw autorskich. Wyniesie on 85.528 zł.

 

Podatek zryczałtowany oraz najmu w 2018 roku

Zgodnie z projektowanymi przepisami, z opodatkowania najmu podatkiem zryczałtowanym nadal będą mogli korzystać wszyscy podatnicy. Jednak po przekroczeniu w danym roku podatkowym progu 100.000 zł przychodu z tego źródła, zastosowanie znajdzie stawka 12,5 % (zamiast 8,5%). Zmiana obowiązywałaby już od 1 stycznia 2018 r.

Z kolei projekt ustawy dotyczący wprowadzania uproszczeń dla przedsiębiorców przewiduje wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu opodatkowania przychodów z tytułu najmu. Oświadczenie powinno być złożone do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód).

Zaproponowano również zmianę co do sposobu informowania urzędu o kwartalnym sposobie opłacania ryczałtu – teraz taka informacja będzie wskazywana w zeznaniu składanym za rok, w którym zastosowano kwartalne wpłaty.

Scroll Up