Tag Archives: Spółki

15 gru 2016

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

taxweb serwis on-line księgowości

Czy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest instytucją kodeksu spółek handlowych, która została wyposażona w osobowość prawną, a jej głównym celem jest dochodowość. W przeciwieństwie do spółek osobowych podstawą jej istnienia jest kapitał, a do powstania spółki wystarczy wola tylko jednego udziałowca. Czytaj dalej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

15 wrz 2014

Spółka cywilna

taxweb serwis on-line księgowości

Co to jest spółka cywilna?

Spółka cywilna w świetle publicznego prawa gospodarczego to jednostka organizacyjna, która działa na podstawie umowy cywilnoprawnej między wspólnikami. Na podstawie umowy spółki cywilnej wspólnicy postanawiają dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej tym celem jest osiąganie zysku. Czytaj dalej Spółka cywilna

15 wrz 2014

Spółka jawna

taxweb serwis on-line do faktur

Co to jest spółka jawna?

Spółka jawna jest bardziej rozwiniętą formą spółki cywilnej, często jej następstwem. Podobnie jak w przypadku spółki cywilnej zrzesza ona dwóch lub więcej wspólników, których łączy wspólny cel. Tak jak w spółce cywilnej współwłaściciele odpowiadają całym swym majątkiem, ale w odróżnieniu od umowy spółki cywilnej istnieje wyklarowany majątek firmowy oraz inna regulacja prawna – spółka jawna jest instytucją kodeksu spółek handlowych. Czytaj dalej Spółka jawna

15 wrz 2014

Spółka komandytowa

taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

Co to jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa jest to spółka prawa handlowego, określana jako spółka osobowa. W składa tej spółki wchodzą dwa typy wspólników: komandytariusze i komplementariusze. Komandytariusz to osoba o charakterze pasywnym, ma ona mniejszy udział w zarządzaniu spółką, za to jej odpowiedzialność finansowa jest ograniczona do sumy komandytowej.  Czytaj dalej Spółka komandytowa

Scroll Up