• Dodano do serwisu nowy wzór formularzy VAT: VAT-7(17), VAT-7K(11). Deklaracje VAT będą generowane w TaxWeb na potrzeby podatku VAT począwszy od deklaracji za wrzesień 2016.
  • Dodano do serwisu nowy wzór formularzy za podatek dochodowy za rok 2016: PIT-36(23), PIT-36L(12), PIT-28(19).
  • Dodano do serwisu nowy wzór formularza z informacją podsumowującą dla pracowników za rok 2016: PIT-11(23).