• System został dostosowany do ostatniej zmiany w przepisach podatkowych podnoszących kwotą wolną od podatku. Zmiana będzie odczuwalna dla użytkowników, którzy od stycznia 2017 roku będą generować listy płac dla zatrudnionych pracowników. Więcej o zmianach dotyczących wolnej kwoty od podatku można przeczytać w artykule Kwota wolna od podatku w 2017 roku.
  • Został dodany nowy schemat księgowania przychodów VAT rozlicza nabywca – Świadczenie usług. Od stycznia 2017 roku usługi budowlane, które przedsiębiorca świadczy na rzecz czynnych płatników VAT w charakterze podwykonawcy powinny być dokumentowane za pomocą faktury VAT z tzw. odwrotnym obciążeniem, czyli z przeniesieniem obowiązku rozliczenia VAT na nabywcę. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Faktury za usługi budowlane w 2017 roku

oraz

  • Udostępnione zostały użytkownikom roczne deklaracje podatkowe, czyli: PIT-11, PIT-4R, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 w najnowszych wersjach umożliwiających rozliczenie się z urzędem skarbowym za 2016 rok.
  • Przenieśliśmy funkcję wydruku ewidencji zakładek Ewidencje i Majątek z przycisku rozwijanego Akcje do listy rozwijanej w ikonce drukarki umieszczonej nad rejestrami.
  • Zostały wprowadzone drobne zmiany i poprawki podnoszące stabilność aplikacji.