• Dodano obsługę składek ZUS dla osoby współpracującej z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. Osobę współpracującą dodaje się w zakładce Ustawienia > Dane firmy > ZUS – Osoby współpracujące.
  • Dodano możliwość wysyłania deklaracji do Urzędu Skarbowego za pomocą metody Dane weryfikujące. Metoda nie wymaga upoważnienia osoby reprezentującej właściciela serwisu, ani posiadania podpisu elektronicznego.
  • Nowa deklaracja VAT-27 rejestrująca transakcje, w których VAT rozlicza nabywca.
  • Aktualizacja statusu wysyłanego dokumentu do urzędu drogą elektroniczną odbywa się bez konieczności odświeżania ekranu przeglądarki.