• Dodaliśmy schemat księgowy Bez zapisu w księgach rachunkowych. Nowa faktura zapisywana jest w Rejestrze przychodów z kolejnym numerem, nie jest księgowana w KPiR lub Ewidencji przychodów oraz Rejestrach VAT.
  • Możliwość wyboru z szablonu tekstu Uwag widocznych na fakturze. Szablony można dodawać bezpośrednio na formularzu dodawanej faktury. W Karcie kontrahenta wybrany szablon można przypisać konkretnemu klientowi. Przypisany szablon jako domyślny będzie wyświetlał się na formularzu nowej faktury zaraz po wybraniu z listy odbiorcy faktury. Zarządzanie szablonami (dodawanie, usuwanie i modyfikowanie) odbywa się w zakładce Ustawienia > Dokumenty > Informacje na fakturze.
  • Dodaliśmy możliwość dodania treści nagłówka i stoki dla wszystkich typów dokumentów przychodowych.  Treść można zdefiniować w zakładce Ustawienia > Dokumenty > Nagłówek i stopka.