• Dodaliśmy możliwość zdefiniowania własnych szablonów treści wiadomości w zakładce Ustawienia > Dokumenty > Szablony wysyłki dokumentów.
  • Dodaliśmy możliwość przypisania szablonu do kontrahenta w Karcie kontrahenta w sekcji Ustawienia faktury.
  • Dodaliśmy możliwość dołączenia dokumentu do treści wysyłanej wiadomości w formie PDF lub linku.
  • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania własnego adresu e-mail, na który będzie wysłana kopia wiadomości w zakładce Ustawienia > Konto > Wiadomości i powiadomienia.