• Zaktualizowano formularze UPL-1 i OPL-1. Formularze są wykorzystywane do upoważnienia przedstawiciela operatora serwisu TaxWeb.pl – firmy Forca Sp. z o.o. – do podpisywania deklaracji i informacji podatkowych podpisem elektronicznym. Formularze można pobrać po zalogowaniu się do serwisu w zakładce USTAWIENIA > E-DEKLARCJE.
  • Wprowadzono zmiany i poprawki eliminujące drobne błędy i stabilizujące system.