• W zakładce USTAWIENIA > BILANS OTWARCIA dodano możliwość wprowadzenia informacji o stratach poniesionych w działalności gospodarczej w ostatnich 5 latach. Zakładka BILANS OTWARCIA wykorzystywana jest przez użytkowników przenoszących swoją księgowość do TaxWeb z innego systemu lub biura rachunkowego. Straty poniesione w ostatnich 5 latach wpisane do zakładki BILANS OTWARCIA będą uwzględniane przy wyliczaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorcy.
  • W karcie zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorcy (PIT-5) oraz w karcie zaliczki na podatek dochodowy za pracowników (PIT-4) (zakładka DEKLARACJE) dodano zakładkę PLIKI umożliwiającą dodanie plików w formie załaczników do karty zaliczek.
  • W zakładce DEKLARACJE > VAT zaktualizowano formularze informacje podatkowe VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 odpowiednio do wersji VAT-UE(4), VAT-UEK(4), VAT-27(2). Ponieważ wspomniane formularze można przesyłać do Urzędu Skarbowego jedynie w wersji elektronicznej, dodano możliwość pobrania pliku XML formularza. Pobieranie pliku odbywa się funkcją POBIERZ PLIK XML dostępna w przycisku rozwijanym AKCJE w Rejestrze deklaracji VAT. Nowe formularze są aktywne od okresu rozliczeniowego za styczeń 2017.