• Poprawiono kolejność wpisów do KPiR, tak by dokumenty wystawione w jednym dniu wyświetlały się w kolejności numeracji dokumentów.
  • Zaktualizowano wydruk rachunku do umowy o dzieło i zlecenia. Dodano informację o sposobie płatności wynagrodzenia: GOTÓWKA oraz PRZELEW wraz z numerem rachunku bankowego. Dodatkowo podczas tworzenia nowego rachunku wartość w polu Z TYTUŁU będzie dziedziczona z pola PRZEDMIOT ZLECENIA lub PRZEDMIOT DZIEŁA, co powinno skrócić czas tworzenia nowego rachunku.
  • Dodano nowy raport w formie wydruku ROZLICZENIE ROCZNE PODATKU DOCHODOWEGO dla płatników podatku liniowego, zryczałtowanego oraz rozliczających się na zasadach ogólnych. Raport można wykorzystać do wypełnienia rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Rozliczenie w formie raportu można pobrać w zakładce DEKLARACJE > PODATEK DOCHODOWY-ROCZNE.
  • Dodano nowy raport w formie wydruku PLAN AMORTYZACJI ŚRODKA TRWAŁEGO. Funkcja wydruku raportu jest dostępna w Karcie środka trwałego w przycisku rozwijanym AKCJE > DRUKUJ > PLAN AMORTYZACJI.