• Zaktualizowano oprogramowanie interfejsowe wykorzystywane do wysyłki deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS. Ośrodek Informatyczny ZUS modyfikował sposób szyfrowania danych wykorzystywany podczas transmisji deklaracji do swojego systemu informatycznego.
  • Dodano integrację z serwisem Allegro. Użytkownik po włączeniu modułu Allegro i wpisaniu własnego Klucza API (który można pobrać z konta Allegro) może pobierać transakcje sprzedaży z serwisu Allegro. Na podstawie pobranych transakcji można wystawić fakturę lub paragon niefiskalny. Pozycje faktury (paragonu) oraz dane o dokonanej płatności poprzez usługę PAYU zostaną przeniesione z karty pobranej transakcji.