• Dodano WYDRUK raportu z rozliczenim okresowym podatku dochodowego przedsiębiorcy rozliczającego się w oparciu o podatek liniowy, zryczałtowany oraz na zasadach ogólnych (PIT-5, PPE). Wydruk można pobrać w Karcie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy (zakładka DEKLARACJE > ZALICZKI NA PIT) korzystając z funkcji ROZLICZENIE ZALICZKI w przycisku rozwijanym AKCJE.
  • Dodano WYDRUK raportu z rozliczenim miesięcznym podatku dochodowego za pracowników (PIT-4). Wydruk można pobrać w Karcie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy za pracowników (zakładka DEKLARACJE > ZALICZKI NA PIT) korzystając z funkcji ROZLICZENIE ZALICZKI w przycisku rozwijanym AKCJE. Funkcja dostępna jest w pakiecie abonamentowym PRACODAWCA