Integracja z Allegro

Co to jest?

Moduł INTEGRACJA Z ALLEGRO pozwala zaimportować zrealizowane transakcje sprzedaży na tej popularnej platformie aukcyjnej. Do każdej zaimportowanej transakcji możesz wystawić automatycznie paragon lub fakturę. Jeśli sprzedajesz dużo na Allegro, dzięki modułowi Integracji skrócisz czas na wystawianie faktur i unikniesz wielu pomyłek.

 

Jak włączyć moduł?

W tym celu należy w pierwszej kolejności w zakładce USTAWIENIA > INTEGRACJE > ALLEGRO włączyć suwak WŁĄCZ MODUŁ ALLEGRO. Po włączeniu modułu w zakładce wyświetli się tabela z listą Twoich sklepów prowadzonych na platformie Allegro. Lista powinna być oczywiście pusta.

 taxweb serwis on-line księgowości

 

Co to są sklepy Allegro i jak je dodać do TaxWeb?

Sklep logicznie odpowiada Twojemu kontu na Allegro. Jeśli masz więcej niż jedno konto na Allegro, możesz je łatwo powiązać z TaxWeb dodając je jako nowe sklepy Allegro do TaxWeb.

W celu dodania sklepu należy kliknąć przycisk DODAJ SKLEP, a następnie wypełnić pola w wyświetlonym okienku SKLEP ALLEGRO.

 • podaj nazwę Twojego sklepu (wpisz nazwę konta z Allegro lub wymyśl nową). Po nazwie łatwo sprawdzisz,  na którym koncie w Allegro została dokonana transakcja sprzedaży Twojego przedmiotu lub usługi.
 • podaj swój login i hasło, którymi logujesz się do platformy Allegro. Login i hasło są wykorzystywane wyłącznie do komunikacji z Allegro. Hasło jest przechowywane w TaxWeb w formie zaszyfrowanej i niemożliwe jest jego odczytanie nawet przez administratora systemu TaxWeb.
 • wpisz klucz API do swojego konta, który odczytasz po zalogowaniu na swoim koncie Allegro w zakładce MOJE ALLEGRO > MOJE KONTO > WebAPI (Informacje i ustawienia) > INFORMACJE O KLUCZU (Ustawienia klucza WebAPI).

taxweb serwis on-line do faktur

Po zapisaniu zmian nowy sklep zostanie dodany do listy Twoich sklepów. Jeśli posiadacz więcej jedno konto na na Allegro, opisaną wyżej czynność należy powtórzyć. 

 

Import dokonanych transakcji z Allegro

Po włączeniu modułu Allegro w zakładce REJESTR PRZYCHODÓW pojawi się nowa zakładka ALLEGRO. Do tej zakładki będą importowane wszystkie transakcje zawarte na Twoich konta Allegro, które dodałeś jako sklepy w zakładce USTAWIENIA > INTEGRACJE > ALLEGRO. Aby zaimportować transakcje sprzedaży w Allegro kliknij przycisk POBIERZ TRANSAKCJE. Po kliknięciu wyświetli się okno, w którym należy podać okres, z którego chcesz zaimportować transakcje.

Pomocna informacja. Jeśli importujesz dane pierwszy raz i chcesz zaimportować wszystkie transakcje pozostaw pola z datami puste. Jeśli importujesz transakcje po raz kolejny, w oknie pierwszej daty wyświetli się data ostatniego importu.  Transakcje już istniejące w TaxWeb (już zaimportowane) nie będą importowane ponownie. Jeśli usuniesz transakcję z TaxWeb, podczas kolejnego importu zostanie ponownie zaimportowana, jeśli transakcja została dokonana w okresie zdefiniowanym w okienku importu transakcji.

Po kliknięciu POBIERZ, okno ustawień zamknie się, a w rejestrze zostaną wyświetlone transakcje sprzedaży pobrane z Allegro. W rejestrze dostępne będą dane:

 • Nr transakcji – po kliknięciu wyświetli się karta ze szczegółami transakcji sprzedaży
 • Nazwa sklepu (konta) w którym dokonano sprzedaży
 • Nazwa i adres kontrahenta
 • Wartość brutto sprzedaży
 • Sposób zapłaty wybrany przez kupującego
 • Status transakcji – jeśli kupujący opłacił zakup za pomocą płatności elektronicznej w PAYU wyświetli się status OPŁACONA,  
 • Informacja o wymaganej fakturze.

 

Wystawianie dokumentów sprzedaży na podstawie pobranych transakcji.

Najpierw zaznacz transakcję oraz wybierz typ dokumentu sprzedaży w przycisku rozwijanym AKCJE > WYSTAW. Do wyboru są następujące typy dokumentów:

 • Faktura VAT lub bez VAT, w zależności od profilu podatkowego użytkownika,
 • Faktura VAT Marża, tylko dla płatników VAT, którzy zaznaczyli opcję SYSTEM VAT MARŻA w zakładce USTAWIENIA > PODATEK VAT,
 • Paragon niefiskalny VAT lub bez VAT, w zależności od profilu podatkowego użytkownika,
 • Paragon fiskalny VAT (funkcja w przygotowaniu).

Po wybraniu typu dokumentu wyświetli się karta dodawania nowego przychodu z polami wypełnionymi domyślnie na podstawie danych z zaimportowanej z Allegro transakcji.

Po zapisaniu nowego dokumentu przychodowego:

 • status transakcji zostanie automatycznie zmieniony na ZAMKNIĘTY,
 • dokument przychodowy ostanie dodany do REJESTRU PRZYCHODÓW (przy numerze dokumentu wyświetli się ikonka-link do powiązanej transakcji),
 • przychód zostanie automatycznie zaksięgowany w EWIDENCJACH zgodnie z wybranym schematem księgowym. 

 

Co to są statusy transakcji?

 
Statusy transakcji pomogą Ci w zarządzaniu procesem wystawiania faktur lub paragonów do zawartych transakcji. W systemie dostępne są statusy:
OTWARTA – oznacza transakcję nieopłaconą online w Allegro, do której nie wystawiono jeszcze dokumentu sprzedaży,  
OPŁACONA – oznacza transakcję opłaconą online przez PAYU w Allegro, do której nie wystawiono jeszcze dokumentu sprzedaży,  
ANULOWANA – transakcja została anulowana przez sprzedawcę lub kontrahenta,
ZAMKNIĘTA – oznacza transakcję do której wystawiono dokument sprzedaży i zaksięgowaną w TaxWeb.  
 
Statusy są zmieniane przez system automatycznie, na przykład po wystawienia faktury do transakcji na Allegro status zmienia się na ZAMKNIĘTY, co oznacza, że do transakcji została wystawiona zaksięgowana w ewidencjach księgowych faktura. Statusy można również modyfikować ręcznie funkcjami dostępnymi w przycisku rozwijanym AKCJE.
Scroll Up