28 lut 2018
taxweb serwis on-line księgowości

Składki ZUS w 2018 roku

W 2018 roku zmieniła się wysokość minimalnych składek ubezpieczeniowych ZUS, do odprowadzania których co miesiąc zobligowani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.
03 sty 2018
taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

Zmiany w przepisach w 2018

W 2018 roku ustawodawca wprowadził lub planuje wprowadzić szereg zmian w przepisach, które w istotny sposób wpłyną na prowadzenie działalności gospodarczej przez mikro przedsiębiorców.  1. JPK dla wszystkich firm Do końca 2017 roku mikroprzedsiębiorcy byli wyłączeni z obowiązku dostarczania do urzędów skarbowych  rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, czyli tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Od 1 … Continue reading →Zmiany w przepisach w 2018
23 paź 2017
taxweb serwis on-line do faktur

Zmiany w podatku dochodowym w 2018 roku

Kwota wolna od podatku w 2018 roku Według projektu, od 1 stycznia 2018 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie:  1.440 zł – dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 8.000 zł; 1.440 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną według wzoru: 883,98 zł x (podstawa opodatkowania-8.000 zł)/5.000 zł dla podstawy opodatkowania w przedziale 8.000,01 – 13.000 zł; 556,02 zł – dla … Continue reading →Zmiany w podatku dochodowym w 2018 roku
18 paź 2017
taxweb serwis on-line księgowości

E-składka ZUS. Jeden rachunek do rozliczeń.

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, należy wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.   E-składka ZUS. ZUS poinformuje płatników składek o numerze tego rachunku za pośrednictwem listu poleconego w … Continue reading →E-składka ZUS. Jeden rachunek do rozliczeń.
26 wrz 2017
taxweb serwis on-line do faktur

Jak dostarczyć JPK?

 Typy (struktury) Jednolitego Pliku Kontrolnego Przypomnijmy, w Jednolitym Plik Kontrolnym można wyróżnić struktury i podzielić te struktury na dwie grupy w zależności od wymaganego przez ustawodawcę trybu udostępniania.
30 mar 2017
taxweb serwis on-line do faktur i księgowości

Skrócony okresu amortyzacji dla używanych środków trwałych

Ujęcie w ewidencji środków trwałych  Aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od urządzenia wykorzystywanego  firmie niezbędne jest ujęcie go w ewidencji środków trwałych firmy. Jednak, najpierw należy ustalić wartość początkową takiego urządzenia. Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego jest zależy od formy nabycia go przez firmę. Może to być między innymi cena nabycia lub wartość rynkowa. 
Showing 1 to 10 of 92 results
Scroll Up