27 Cze 2016

Obsługa eksportu i importu oraz nowa metoda amortyzacji

 • Dodaliśmy schematy księgowania wydatków związanych ze sprzedażą i z zakupami towarów oraz usług poza krajami UE.
 • Dodaliśmy schematy księgowania wydatków związanych obsługą Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów (WDT) oraz Importem usług zgodnie art. 28b ustawy o VAT.
 • Na potrzeby raportowania dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych do systemu zostały dodane deklaracje VAT-UE. Deklaracje mogą być wysyłane przez internet do Urzędu Skarbowego bezpośrednio z systemu.
 • Od tej wersji systemu można definiować własne opisy wydatków. Opisy są wykorzystywane jako opisy zdarzeń/transakcji w KPiR i rejestrach VAT. Dodając wydatek wystarczy na karcie nowego wydatku wybrać z listy wcześniej zdefiniowany opis lub dodać do listy nowy. Użytkownik otrzymuje na start około 30 predefiniowanych w systemie opisów. Opisy są przypisane do schematów księgowych. Opisami można w pełni zarządzać (dodawać, usuwać, modyfikować) w zakładce nowej zakładce WYDATKI > OPISY WYDATKÓW.
 • Uzupełniliśmy istniejące w systemie metody amortyzacji, czyli liniową i jednorazową o metodę degresywną. Metoda degresywna pozwala na szybszą amortyzację środka trwałego, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, metoda ta nie jest dostępna dla wszystkich typów środków trwałych, np. dla samochodu osobowego.
30 maja 2016

Wielowalutowość

 • Dodaliśmy możliwość wystawianie faktur w dowolnej walucie występującej w Tabeli kursów średnich NBP. Aby wystawić fakturę w walucie obcej wystarczy na formularzu nowej faktury wybrać z listy walutę obcą. Przychód zostanie automatycznie zaksięgowany w złotych domyślnie na podstawie średniego kursu NBP z poprzedniego dnia roboczego. Można też wpisać własny kurs ręcznie.
 • Dodaliśmy możliwość wydruku faktur dwujęzycznych, w języku polskim i w jednym z siedmiu języków do wyboru: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, norweskim.
 • Dodaliśmy możliwość rejestrowania faktur kosztowych wystawionych w walutach obcych.
 • Na cele przeliczanie i księgowania przychodów i wydatków w walutach obcych został wybudowany interfejs do platformy Narodowego Banku Polskiego. Codziennie o godz. 12.20 pobierana jest aktualnie obowiązująca tabela A średnich kursów walut. W nowej zakładce KOKPIT > KURSY WALUT dostępne są tabele kursów walut publikowane od 2008 roku.
30 Kwi 2016

Zmiany w zakładce Przychody

 • Nowy szablon księgowania przychodu – VAT rozlicza nabywca. Nowy schemat księgowy pozwala na wystawienie faktury VAT za sprzedaż wybranego sprzętu elektronicznego oraz złomu oraz innych surowców, których nie można nazwać odpadem.
 • Dodaliśmy nowy typ dokumentu przychodowego – Nota obciążeniowa. Nota obciążeniowa pozwala zarejestrować przychód w postaci np. kar umownych. Po zapisie dokument księgowany jest w KPiR jako Przychód pozostały. Aby wystawić notę obciążeniową należy wybrać ten typ dokumentu w przycisku rozwijanym Dodaj przychód w zakładce Rejestr przychodów.
 • Zmodyfikowaliśmy szablony dokumentów przychodowych: Faktura VAT, Faktura VAT Korekta, Faktura zaliczkowa, Faktura końcowa, Dowód wewnętrzny, Faktura pro forma, Faktura bez VAT.

oraz

 • Odświeżyliśmy wydruki raportów oraz ewidencji (kilkadziesiąt pozycji).
 • Dodaliśmy możliwość dodawania notatek (np. uwag do zdarzenia) i plików (na przykład PDF faktur wydatkowych) do dokumentów dodanych do TaxWeb, takich jak przychody, wydatki, deklaracje, etc. Notatki i załączniki można dodawać w nowej zakładce, która wyświetla się w karcie dokumentu lub bezpośrednio z wiersza rejestru z dokumentami, np. Rejestru przychodów. Po najechaniu kursorem na wiersz wyświetli się box z przyciskami dodawania notatek i załączników.
 • Dodaliśmy możliwość podglądu dokumentów przed ich wydrukiem. Wystarczy wybrać funkcję Drukuj – podgląd, aby dokument wyświetlił w nowej zakładce przeglądarki.
 • Aktualizacja interfejsu przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w oparciu o dokumentację interfejsową.
28 Mar 2016

Aktualizacja interfejsu z GUS

 • Został zaktualizowany interfejs serwisu z bazą danych GUS REGON, po ostatnich zmianach w systemie GUS. Integracja umożliwia pobieranie danych nowych kontrahentów na podstawie NIP.

oraz

 • Dodaliśmy możliwość wykonywania operacji na dokumentach np. usuwania, modyfikacji, wydruku, wysyłki do kontrahentów i urzędów) bezpośrednio z poziomu rejestrów (np. Rejestru przychodów, Rejestru wydatków, Rejestru majątku, deklaracji, etc.). Od tej pory, aby wykonać żądaną czynność związaną z dokumentem nie ma potrzeby wchodzenia do karty tego dokumentu.
 • Parametry filtrowania danych w rejestrach przenieśliśmy do wysuwanego z prawej strony panelu oraz dodaliśmy pole służące do wyszukiwania danych w rejestrach na podstawie ciągu znaków.
 • Katalog produktów został przeniesiony do osobnej zakładki w menu głównym zakładce Przychody.
 • Usunięto drobne błędy i wprowadzono poprawki podwyższające stabilność serwisu.
28 Lut 2016

Nowe przejrzystsze pakiety abonamentowe

 • Pakiet Fakturowanie obejmujący: -wystawianie dokumentów przychodowych, – prowadzenie kartoteki kontrahentów, – prowadzenie kartoteki produktów.
 • Pakiet przeznaczony jest dla wszystkich, którzy poszukują dobrego programu do fakturowania.

 • Pakiet Samozatrudniony obejmujący oprócz funkcji pakietu Fakturowanie: – prowadzenie księgowości, – wysyłkę deklaracji ZUS i US przez internet bezpośrednio z TaxWeb.
 • Pakiet przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników i podatki oraz składki ZUS rozliczają wyłącznie za siebie.

 • Pakiet Pracodawca obejmujący oprócz funkcji pakietu Samozatrudniony: – prowadzenie kadr i płac zatrudnionych pracowników (umowa o pracę, zlecenia i o dzieło).
 • Pakiet przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub planują zatrudnić pracowników na umowę o pracę, zlecenia lub o dzieło.

30 Sty 2016

Aktualizacja deklaracji VAT

 • Dodano do serwisu nowy wzór formularzy VAT: VAT-7(16), VAT-7K(10). Deklaracje VAT będą generowane w TaxWeb na potrzeby podatku VAT począwszy od deklaracji za wrzesień 2016.

oraz

 • Dodano funkcję Anuluj fakturę, która może być wykorzystana w przypadku anulowania transakcji pomiędzy stronami. Funkcja pozwala na usunięcie faktury z ksiąg rachunkowych bez usuwania jej z Rejestru przychodów, co wiązałoby się z zaburzeniem kolejności numeracji faktur. Faktura anulowana opatrzona zostaje na wydruku sygnaturą „Anulowana”.
23 Gru 2015

Nota korygująca do wydatku i korekta faktury zaliczkowej

 • Dodaliśmy nowy typ dokumentu w zakładce Wydatki – Nota korygująca. Nota korygująca do wydatku jest dokumentem, za pomocą którego nabywca może skorygować dane formalne do Faktury VAT lub Faktury bez VAT otrzymanej od wystawcy. Dane formalne to dane, które nie maja wpływu na wartość zobowiązań podatkowych czyli np. adres, nazwa firmy, nazwa towaru, uwagi na fakturze. Wystawienie Noty korygującej inicjowane jest z poziomu karty faktury korygowanej w przycisku rozwijanym Akcje > Wystaw > Nota korygująca lub z poziomu Rejestru wydatków również w przycisku rozwijanym Akcje > Wystaw > Nota korygująca po zaznaczeniu na liście faktury, którą należy skorygować.
 • Dodaliśmy mechanizm korygowania faktury zaliczkowej.
29 Lis 2015

Nota korygująca do przychodu

 • Dodaliśmy nowy typ dokumentu w zakładce Wydatki – Nota korygująca. Nota korygująca do przychodu jest dokumentem, za pomocą którego wystawca Faktury VAT lub Faktury bez VAT może skorygować dane formalne na fakturze. Dane formalne to dane, które nie maja wpływu na wartość zobowiązań podatkowych czyli np. adres, nazwa firmy, nazwa towaru, uwagi na fakturze. Wystawienie Noty korygującej inicjowane jest z poziomu karty faktury korygowanej w przycisku rozwijanym Akcje > Wystaw > Nota korygująca lub z poziomu Rejestru przychodów również w przycisku rozwijanym Akcje > Wystaw > Nota korygująca po zaznaczeniu na liście faktury, którą należy skorygować.

oraz

 • Dodaliśmy mechanizm modyfikacji wygenerowanego planu amortyzacji dla środka trwałego. Mechanizm polega na możliwości odznaczenia miesięcy, w których amortyzacja miałaby się nie dokonywać. Taki mechanizm się stosuje dla przypadków zawieszenia odpisów amortyzacyjnych w niektórych miesiącach, jeśli środek trwały jest wykorzystywany sezonowo. Modyfikacji planu amortyzacji dokonuje się w zakładce Plan amortyzacji w karcie środka trwałego po przejściu w tryb edycji (przycisk Edytuj). Po zatwierdzeniu zmian (po kliknięciu w przycisk Zapisz) system pozwala na wybranie jednego z dwóch sposobów modyfikacji planu amortyzacji: okres trwania amortyzacji nie zmienia się, zmienia się wartość odpisów amortyzacyjnych lub nie zmienia się wartość odpisów, zmianie podlega okres trwania amortyzacji.
Scroll Up