30 cze 2017

Zmiany w wersji 06.2017

 • Dodano WYDRUK raportu z rozliczenim okresowym podatku dochodowego przedsiębiorcy rozliczającego się w oparciu o podatek liniowy, zryczałtowany oraz na zasadach ogólnych (PIT-5, PPE). Wydruk można pobrać w Karcie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy (zakładka DEKLARACJE > ZALICZKI NA PIT) korzystając z funkcji ROZLICZENIE ZALICZKI w przycisku rozwijanym AKCJE.
 • Dodano WYDRUK raportu z rozliczenim miesięcznym podatku dochodowego za pracowników (PIT-4). Wydruk można pobrać w Karcie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy za pracowników (zakładka DEKLARACJE > ZALICZKI NA PIT) korzystając z funkcji ROZLICZENIE ZALICZKI w przycisku rozwijanym AKCJE. Funkcja dostępna jest w pakiecie abonamentowym PRACODAWCA
30 maj 2017

Zmiany w wersji 05.2017

 • Zaktualizowano oprogramowanie interfejsowe wykorzystywane do wysyłki deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS. Ośrodek Informatyczny ZUS modyfikował sposób szyfrowania danych wykorzystywany podczas transmisji deklaracji do swojego systemu informatycznego.
 • Dodano integrację z serwisem Allegro. Użytkownik po włączeniu modułu Allegro i wpisaniu własnego Klucza API (który można pobrać z konta Allegro) może pobierać transakcje sprzedaży z serwisu Allegro. Na podstawie pobranych transakcji można wystawić fakturę lub paragon niefiskalny. Pozycje faktury (paragonu) oraz dane o dokonanej płatności poprzez usługę PAYU zostaną przeniesione z karty pobranej transakcji.
30 kw. 2017

Zmiany w wersji 04.2017

 • Poprawiono kolejność wpisów do KPiR, tak by dokumenty wystawione w jednym dniu wyświetlały się w kolejności numeracji dokumentów.
 • Zaktualizowano wydruk rachunku do umowy o dzieło i zlecenia. Dodano informację o sposobie płatności wynagrodzenia: GOTÓWKA oraz PRZELEW wraz z numerem rachunku bankowego. Dodatkowo podczas tworzenia nowego rachunku wartość w polu Z TYTUŁU będzie dziedziczona z pola PRZEDMIOT ZLECENIA lub PRZEDMIOT DZIEŁA, co powinno skrócić czas tworzenia nowego rachunku.
 • Dodano nowy raport w formie wydruku ROZLICZENIE ROCZNE PODATKU DOCHODOWEGO dla płatników podatku liniowego, zryczałtowanego oraz rozliczających się na zasadach ogólnych. Raport można wykorzystać do wypełnienia rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Rozliczenie w formie raportu można pobrać w zakładce DEKLARACJE > PODATEK DOCHODOWY-ROCZNE.
 • Dodano nowy raport w formie wydruku PLAN AMORTYZACJI ŚRODKA TRWAŁEGO. Funkcja wydruku raportu jest dostępna w Karcie środka trwałego w przycisku rozwijanym AKCJE > DRUKUJ > PLAN AMORTYZACJI.
28 lut 2017

Zmiany w wersji 02.2017

 • W zakładce USTAWIENIA > BILANS OTWARCIA dodano możliwość wprowadzenia informacji o stratach poniesionych w działalności gospodarczej w ostatnich 5 latach. Zakładka BILANS OTWARCIA wykorzystywana jest przez użytkowników przenoszących swoją księgowość do TaxWeb z innego systemu lub biura rachunkowego. Straty poniesione w ostatnich 5 latach wpisane do zakładki BILANS OTWARCIA będą uwzględniane przy wyliczaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorcy.
 • W karcie zaliczki na podatek dochodowy przedsiębiorcy (PIT-5) oraz w karcie zaliczki na podatek dochodowy za pracowników (PIT-4) (zakładka DEKLARACJE) dodano zakładkę PLIKI umożliwiającą dodanie plików w formie załaczników do karty zaliczek.
 • W zakładce DEKLARACJE > VAT zaktualizowano formularze informacje podatkowe VAT-UE, VAT-UEK, VAT-27 odpowiednio do wersji VAT-UE(4), VAT-UEK(4), VAT-27(2). Ponieważ wspomniane formularze można przesyłać do Urzędu Skarbowego jedynie w wersji elektronicznej, dodano możliwość pobrania pliku XML formularza. Pobieranie pliku odbywa się funkcją POBIERZ PLIK XML dostępna w przycisku rozwijanym AKCJE w Rejestrze deklaracji VAT. Nowe formularze są aktywne od okresu rozliczeniowego za styczeń 2017.
31 sty 2017

Zmiany w wersji 01.2017

 • Zaktualizowano formularze UPL-1 i OPL-1. Formularze są wykorzystywane do upoważnienia przedstawiciela operatora serwisu TaxWeb.pl – firmy Forca Sp. z o.o. – do podpisywania deklaracji i informacji podatkowych podpisem elektronicznym. Formularze można pobrać po zalogowaniu się do serwisu w zakładce USTAWIENIA > E-DEKLARCJE.
 • Wprowadzono zmiany i poprawki eliminujące drobne błędy i stabilizujące system. 
31 gru 2016

Dostosowanie do zmian przepisów w 2017 roku

 • System został dostosowany do ostatniej zmiany w przepisach podatkowych podnoszących kwotą wolną od podatku. Zmiana będzie odczuwalna dla użytkowników, którzy od stycznia 2017 roku będą generować listy płac dla zatrudnionych pracowników. Więcej o zmianach dotyczących wolnej kwoty od podatku można przeczytać w artykule Kwota wolna od podatku w 2017 roku.
 • Został dodany nowy schemat księgowania przychodów VAT rozlicza nabywca – Świadczenie usług. Od stycznia 2017 roku usługi budowlane, które przedsiębiorca świadczy na rzecz czynnych płatników VAT w charakterze podwykonawcy powinny być dokumentowane za pomocą faktury VAT z tzw. odwrotnym obciążeniem, czyli z przeniesieniem obowiązku rozliczenia VAT na nabywcę. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Faktury za usługi budowlane w 2017 roku

oraz

 • Udostępnione zostały użytkownikom roczne deklaracje podatkowe, czyli: PIT-11, PIT-4R, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 w najnowszych wersjach umożliwiających rozliczenie się z urzędem skarbowym za 2016 rok.
 • Przenieśliśmy funkcję wydruku ewidencji zakładek Ewidencje i Majątek z przycisku rozwijanego Akcje do listy rozwijanej w ikonce drukarki umieszczonej nad rejestrami.
 • Zostały wprowadzone drobne zmiany i poprawki podnoszące stabilność aplikacji.
29 paź 2016

Wysyłka dokumentów

 • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania własnych szablonów treści wiadomości w zakładce Ustawienia > Dokumenty > Szablony wysyłki dokumentów.
 • Dodaliśmy możliwość przypisania szablonu do kontrahenta w Karcie kontrahenta w sekcji Ustawienia faktury.
 • Dodaliśmy możliwość dołączenia dokumentu do treści wysyłanej wiadomości w formie PDF lub linku.
 • Dodaliśmy możliwość zdefiniowania własnego adresu e-mail, na który będzie wysłana kopia wiadomości w zakładce Ustawienia > Konto > Wiadomości i powiadomienia.
25 wrz 2016

Osoba współpracująca i deklaracje

 • Dodano obsługę składek ZUS dla osoby współpracującej z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. Osobę współpracującą dodaje się w zakładce Ustawienia > Dane firmy > ZUS – Osoby współpracujące.
 • Dodano możliwość wysyłania deklaracji do Urzędu Skarbowego za pomocą metody Dane weryfikujące. Metoda nie wymaga upoważnienia osoby reprezentującej właściciela serwisu, ani posiadania podpisu elektronicznego.
 • Nowa deklaracja VAT-27 rejestrująca transakcje, w których VAT rozlicza nabywca.
 • Aktualizacja statusu wysyłanego dokumentu do urzędu drogą elektroniczną odbywa się bez konieczności odświeżania ekranu przeglądarki.
30 sie 2016

Aktualizacja deklaracji

 • Dodano do serwisu nowy wzór formularzy VAT: VAT-7(17), VAT-7K(11). Deklaracje VAT będą generowane w TaxWeb na potrzeby podatku VAT począwszy od deklaracji za wrzesień 2016.
 • Dodano do serwisu nowy wzór formularzy za podatek dochodowy za rok 2016: PIT-36(23), PIT-36L(12), PIT-28(19).
 • Dodano do serwisu nowy wzór formularza z informacją podsumowującą dla pracowników za rok 2016: PIT-11(23).
30 lip 2016

Faktury – nowe funkcje

 • Dodaliśmy schemat księgowy Bez zapisu w księgach rachunkowych. Nowa faktura zapisywana jest w Rejestrze przychodów z kolejnym numerem, nie jest księgowana w KPiR lub Ewidencji przychodów oraz Rejestrach VAT.
 • Możliwość wyboru z szablonu tekstu Uwag widocznych na fakturze. Szablony można dodawać bezpośrednio na formularzu dodawanej faktury. W Karcie kontrahenta wybrany szablon można przypisać konkretnemu klientowi. Przypisany szablon jako domyślny będzie wyświetlał się na formularzu nowej faktury zaraz po wybraniu z listy odbiorcy faktury. Zarządzanie szablonami (dodawanie, usuwanie i modyfikowanie) odbywa się w zakładce Ustawienia > Dokumenty > Informacje na fakturze.
 • Dodaliśmy możliwość dodania treści nagłówka i stoki dla wszystkich typów dokumentów przychodowych.  Treść można zdefiniować w zakładce Ustawienia > Dokumenty > Nagłówek i stopka.
Scroll Up