18 Paź 2017

E-składka ZUS. Jeden rachunek do rozliczeń.

taxweb serwis on-line księgowości

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, należy wpłacać na indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

 

E-składka ZUS.

ZUS poinformuje płatników składek o numerze tego rachunku za pośrednictwem listu poleconego w czwartym kwartale 2017 r. List zostanie wysłany na  aktualny adres zgłoszony podczas rejstracji działalności lub na ostatniej deklaracji zgłoszeniowej, jeśli nastąpiła zmiana tego adresu. Jeśli ktoś nie zgłosił zmiany danych, powinien to zrobić jak najszybciej.

Jeśli płatnik składek do końca grudnia 2017 roku nie otrzyma informacji o nowym numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

 

Jakie składki

Na indywidualny numer rachunku składkowego płatnik opłaci wszystkie należne składki wynikające z prowadzonej diałalności: 

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Zalety wprowadzonej zmiany dla przedsiębiorców

Zamiast kilku dotychczasowych przelewów płatnik składek będzie wypełniał tylko jeden. Nie będzie również wymagane podawanie dotychczasowych danych identyfikacyjnych w przelewie, takich jak: NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty. Identyfikacja wpłacającego będzie odbywała się na podstawie indywidualnego numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Wpłacone składki zostaną natychchmiast zaksięgowane na koncie płatnika składek w systemie e-PUAP. Do tej pory na składki były księgowane na koncie płatnika składek z pewnym opóźnieniem wynikającym z konieczności przeprowadzenia rozliczeń na podstawie danych identyfikacyjnych udostępnionych w przelewie.

Według nowych zasad w przelewie nie będzie konieczne podawanie okresu rozliczeniowego, z który opłacane są składki. Wpłata dokonana na indywidualny rachunek będzie rozliczać najstarszą zaległość powstałą z nieopłaconych składek, płatność będzie podzielona proporcjonalnie na wszystkie należne składki.

 

Ważne. Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. 

 

Zaległości w składkach a ubezpieczenie chorobowe

Od 1 styczni 2018 roku przelewy składkowe będą pokrywać w pierwszej kolejności zaległości w płatnościach składek. Jeśli płatnik składek ma takie zaległości i jednocześnie korzysta z dobrowolengo ubezpieczenia chorobowego, doprowadzi to do sytuacji, że wpłata za składki pokryje zaległości, a nie pokryje bieżącej składki chorobowej. Skutkiem tego płatnik utraci prawo do korzyści wynikających z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Aby tego uniknąć, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia, a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego zaproponowanego przez ZUS. Po jego podpisaniu ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń.

W sprawie ukladu ratalnego należy skontaktować się z oddziałem ZUS. Płatnik, który podpisze układ ratalny będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up