26 wrz 2017

Jak dostarczyć JPK?

taxweb serwis on-line do faktur

 Typy (struktury) Jednolitego Pliku Kontrolnego

Przypomnijmy, w Jednolitym Plik Kontrolnym można wyróżnić struktury i podzielić te struktury na dwie grupy w zależności od wymaganego przez ustawodawcę trybu udostępniania.

 

Pliki dostarczane obligatoryjnie, co miesiąc, bez wezwania urzędu skarbowego

JPK VATEwidencja zakupu i sprzedaży VAT (dotyczy tylko płatników podatku VAT)

 

Pliki dostarczane tylko na wezwania urzędu skarbowego

JPK FAFaktury VAT
JPK PKPIREwidencja zakupu i sprzedaży VAT (rozliczający podatek na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym)
JPK EWPEwidencja przychodów (ryczałtowcy)
JPK WBWyciąg bankowy
JPK MAGMagazyn

Na powyższej liście znalazły się wyłącznie struktury JPK, które dotyczą mikroprzedsiębiorcy 

 

Sposób dostarczania JPK

Sposób dostarczenia Jednolitego Pliku Kontrolnego zależy od jego typu (struktury). Pliki  JPK VAT, które powinny być dostarczane obligatoryjnie co miesiąc (od 1 stycznia 2018 roku), należy dostarczać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą oprogramowania interfejsowego Ministerstwa Finansów. Pliki powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym.

 

Serwis TaxWeb.pl umożliwia wysyłkę JPK VAT za pomocą oprogramowania interfejsowego Ministerstwa Finansów. W tym celu należy upoważnić przedstawiciela spółki Forca Sp. z o.o. (operatora i właściciela serwisu TaxWeb.pl) do przesyłania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika. Należy to zrobić na formularzu UPL-1, który można pobrać po zalogowaniu się w serwisie TaxWeb.pl w zakładce USTAWIENIA > DANE FIRMY > E-DEKLARACJE. Upoważnienie można odwołać w każdej chwili na formularzu OPL-1. Formularze należy składać  osobiście w biurze podawczym stosownego urzędu skarbowego.

 

JPK VAT powinien być dostarczany w tym samym terminie co deklaracja VAT-7, czyli do 25 dnia każdego miesiąca. Do tego celu posiadacze konta na TAXWEB Księgowość Internetowa mogą wykorzystać funkcję WYŚLIK JPK VAT .

Pozostałe typy plików JPK można dostarczać na żądanie Urzędu Skarbowego osobiście na dowolnym nośniku danych, na przykład na pen drive, płyta CD, DVD. Ważne jest, aby  nośnik danych był podpisany i czytelny przez popularne czytniki.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Scroll Up